Nieuwsflash

DKV Center Limburg
PDF Afdrukken E-mailadres


p a r t i c u l i e r


Zaakschadevoertuigen - brand-woning-familiale B.A. - reisbijstand - diverse BA activiteiten
Personenongevallen - arbeidsongeschiktheid - hospitalisatie - DELA uitvaart - pensioen- en overlijdenswaarbord - vastrentende beleggingsprodukten
Kredietenleningen - woonkrediet & hypotheken

z e l f s t a n d i g e n - b e d r i j v e n - k m o


Zaakschadeidem zoals het partikulier aanbod, doch 'maatwerk' oplossingen inzake brand, bedrijfsschade, B.A. uitbating en Na levering, machinebreuk & electronica, transportrisiko's, rechtsbijstand, reisbijstand
Personenindividueel gewaarborgd inkomen, (VAPZ / IPT) - pensioenen - collectieve arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid, advies en informatie ook mogelijk via professionele bedrijfspresentaties
Kredietenpatrimonium beroepskrediet en onroerende leasing, financiële lease van voertuigen en bedrijfsmateriaal, maatwerk suggesties voor factoring

g e s p r e k s p a r t n e r s

Algemene bedrijfsleidingViviane Schuermans, echtgenote
Michel NIJSKENS (0495/362.141)
Administratrief
medewerkster
Angele Weltens

Admin commerc.
accountmanager

Peter Schepers (fiscaal raadgever, 0478/457.269)
 
“Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.”
“Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. www.ombudsman.as.”