Nieuwsflash

Heet van de naald
DKV- DELA center Limburg : “WIJ KOMEN NAAR U TOE !” PDF Afdrukken E-mailadres

“ weldra kan U ons DKV-DELA promoteam 6 d/week ontmoeten op wekelijkse Limburgse markten”

 

Marktdagen worden wekelijks voorafgaand meegedeeld.

Regionaal thuisbezoek voor die regio’s is telkens s’namiddags mogelijk.

 
Beperk de premies van uw hospitalisatieverzekering
 
Actie Think Smart

 

klik hier om document in een nieuw venster te bekijken 

 
Nieuwsbrief Euromex PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
maandag, 29 november 2010 23:04
 November 2010


Waterschade

 

De overstromingen van begin november zijn erkend als ramp en komen dus in aanmerking voor schadevergoeding door het rampenfonds. Dat heeft de Ministerraad van 24 november beslist.

Wateroverlast valt sinds maart 2007 onder de brandverzekering en particulieren zijn dus automatisch verzekerd. Zij moeten zich tot hun verzekeraar wenden.

Wat te doen?
Wij adviseren om foto’s te nemen en deze met de aangifte mee te sturen aan de brandverzekeraar. Het is aan te bevelen ook facturen voor te leggen van toestellen of meubelen die stuk zijn.
De brandverzekeraar zal zo snel mogelijk een expert sturen die de schade zal opmeten. Omdat op dit moment zoveel mensen door de wateroverlast getroffen zijn, kan het een tijdje duren voor alle schade is opgemeten. Wellicht zullen een paar honderd onafhankelijke controleurs ingeschakeld worden om naast de experten van de maatschappijen vaststellingen te gaan doen. Het zal wellicht drie of vier dagen duren voor de expert langskomt.
Nadat de expert is langsgekomen, hebben de maatschappijen dertig dagen om de schade uit te betalen.

Assuralia heeft een Link|http://www.assuralia.bechecklist uitgewerkt met tips voor handelaars en particulieren die getroffen werden door de overstromingen. De lijst is een soort van leidraad voor mensen die een verzekeringsdossier willen indienen. De checklist zal verspreid worden onder de gemeenten en provincies.

Het rampenfonds komt tussen voor categorieën zoals mensen die leven van een uitkering (leefloners), landbouwers en grote bedrijven die niet onder de normale wetgeving vallen. Mensen die geen brandverzekering hebben ook al kunnen ze dat in principe betalen, kunnen geen beroep doen op het rampenfonds.

Voornaamste elementen voor het indienen van een aanvraag tot tussenkomst van het Rampenfonds zijn :

 • De schadelijder (eigenaar van de getroffen goederen) moet altijd een algemeen formulier en een bijzonder formulier in tweevoud en aangetekend verzenden naar de Provinciegouverneur – diensten rampenschade (adressen onderaan het genoemde Vademecum). Deze formulieren kan u downloaden van de website van de Civiele Veiligheid (Link|http://www.civieleveiligheid.bewww.civieleveiligheid.be) dan wel afhalen bij de gemeente- of provinciebesturen.
 • De aanvraag kan pas ingediend worden na de publicatie van de erkenning tot ramp van de gebeurtenissen. Dat moet voor deze ramp nog gebeuren. Te vroeg ingediende aanvragen zijn ongeldig. Uiterste datum voor indiening van aanvraag is de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van publicatie in het Staatsblad.
 • Bij aanvraag moet de schade volledig vermeld worden, omdat er geen tussenkomst zal zijn voor zaken die niet in de aanvraag vermeld zijn. Er moeten een aantal documenten verplicht meegestuurd worden met de aanvraag.

Ook voertuigschade komt ook in aanmerking voor vergoeding door het Rampenfonds. Hiervoor dient het “Bijzonder formulier B” in dubbel te worden ingevuld. Dit formulier is terug te vinden op de website van de Civiele Veiligheid onder Documentatie hoofding Schadevergoeding.

Na recent contact met de Federale en Provinciale diensten rampenschade blijkt dat er een onderscheid zal gemaakt worden tussen voertuigen die zich in een garage , woning of garagebox bevinden en deze die zich op straat of een openbare parking bevinden.

Voor voertuigen in garages wordt geen vergoeding voorzien omdat het voertuig als inboedel kan verzekerd worden via de brandverzekeraar. Deze tussenkomst blijft geweigerd ook als de brandverzekeraar hiervoor niet tussenkomt. Voertuigen op de openbare weg komen wel in aanmerking voor vergoeding, ook na tussenkomst van de omniumverzekering. In dit laatste geval wordt ¾ van het door de verzekering uitbetaalde bedrag in mindering gebracht.

De exacte uitkeringen zijn begrensd en afhankelijk van het aantal voertuigen van een gezin en de PK van de voertuigen. Er wordt altijd een vrijstelling van 250 € afgehouden.

Wilt u het allemaal in detail nalezen, kan dit in het Link|http://www.civieleveiligheid.be‘Vademecum van de Directie Rampenschade – editie september 2010’. Deze is terug te vinden op bovenvermelde website van de Civiele Veiligheid onder de hoofding Schadevergoeding.

Wenst u aanvullende informatie, dan kan u terecht bij de verschillende provinciale diensten rampenschade, gegevens die u terugvindt onderaan het vademecum, of bij Euromex.

In de Basics Car Plus er is tussenkomst bij schade door overstromingen. U kan dus bij ons terecht als er zich problemen voordoen bij de afhandeling door de brandverzekeraar of voor het samenstellen van het dossier bij het rampenfonds.Nieuwe Europese kentekenplaat

 

De verspreiding in ons land van de nieuwe Europese nummerplaat voor voertuigen startte op 16 november.

De nieuwe Europese nummerplaat telt vooraan een cijfer en een streepje meer. In totaal staan er dus zeven tekens op. België is het laatste EU-lid dat overschakelt op het Europese formaat.

Nieuwe plaat, nieuwe principes

 • de kentekenplaat kan niet langer worden afgehaald aan de loketten;
 • de kentekenplaat kost 20 € en wordt door bpost thuisbezorgd;
 • een gepersonaliseerde kentekenplaat kost 1000 €.

Een honderdtal lettercombinaties, die verwijzen naar politiek, godsdienst, bedrijven en seks, of die beledigend klinken, kunnen wel niet aangevraagd.

U krijgt een nieuwe plaat wanneer u een nieuw voertuig in het verkeer brengt.

Als u uw nieuwe Europese plaat ontvangt, bent u verplicht om de oude Belgische plaat terug te sturen naar de DIV, anders zullen zich administratieve problemen voordoen zoals het verder lopen van de verkeersbelasting. Bij de nieuwe plaat zal een barcodesticker meegestuurd worden. Deze moet op de oude plaat gekleefd worden en kan gratis via de post aan DIV terug bezorgd worden.

De invoering van de nieuwe plaat zal voor u als makelaar betekenen dat er extra onderhoudswerk op u af komt. Bij verandering van voertuig wordt er immers een nieuwe plaat toegekend en moet de oude worden ingeleverd. De polissen moeten dan altijd aangepast worden en het nieuwe plaatnummer doorgegeven.

Wij beseffen ten volle dat de wijzigingen niet altijd onmiddellijk zullen kunnen doorgegeven of geregistreerd worden.

Wees gerust: U kan er van op aan dat bij aangifte van schadegevallen met deze omstandigheid wordt rekening gehouden en er dekking wordt verleend voor vervangende voertuigen met een gewijzigd plaatnummer. Dat bent u van ons gewoon en blijft ook het volste recht van u en uw klanten.

Belang van het correct invullen van het aanrijdingsformulier

 

Het aanrijdingsformulier vormt de basis voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van een ongeval, zowel tussen verzekeraars als voor de rechtbank. Het is daarom heel belangrijk het formulier correct in te vullen.

Zo kregen wij aangifte van een verkeersongeval waarin op het aanrijdingsformulier door de tegenpartij kruisje 1 “stond geparkeerd/stond stil” aanvinkte. Onze klant kruiste alle rubrieken aan. Geen van beide partijen noteerde opmerkingen in vak 14. Op de gezamenlijke schets staat het voertuig van tegenpartij loodrecht halverwege de rijbaan opgetekend, terwijl klant deze rijbaan volgt van rechts naar links.

Wij argumenteren ten opzichte van de tegenmaatschappij op basis van de gemeenschappelijke schets en de schadelokalisatie aan de beide voertuigen.

Tegenpartij blijft betwisten en wij gaan over tot dagvaarding.

De rechtbank stelt dat onze klant door alle rubrieken aan te kruisen van het aanrijdingsformulier een parodie heeft gemaakt. Enkel de schets heeft objectieve waarde maar geeft geen uitsluitsel over hoe de schade precies is ontstaan. Onze vordering wordt afgewezen.

Om uw klanten preventief bij te staan en problemen door foutief ingevulde aanrijdingsformulieren te vermijden, kan u onze folder “Tips bij schade of geschil” downloaden via onze website Link|http://www.euromex.bewww.euromex.be onder de rubriek Formulieren – Folders. 
Laatst aangepast op maandag, 29 november 2010 23:10
 
Kiest u voor besparen ? PDF Afdrukken E-mailadres

 U woont in België en bent daarom verplicht met Belgisch kenteken te rijden.

 U kunt, als eigenaar van meerdere ondernemingen in de Benelux, zelf bepalen
 via welke onderneming u de lease van uw auto's laat lopen. Mét Belgisch
 kenteken en geleast via Nederland, Luxemburg of België. Elk alternatief kent
 zijn eigen kostenstructuur. U kunt kosten besparen door een goede
 inventarisatie te maken van de mogelijkheden.
 Uw lease opties via ECLR :

 IC-Netto Operationele lease via uw Nederlandse onderneming
 • Nederlandse Netto operationele lease, maar wel met Belgisch kenteken
 • Autokosten kunnen volledig in kost genomen worden, geen aftrekbeperking
 • 19% Nederlandse BTW, volledig terugvorderbaar
 • Aantrekkelijke koopoptie, zakelijk of privé
 IC-Netto Financial Renting via uw Luxemburgse onderneming
 • Luxemburgse Renting, maar wel met Belgische kentekenplaat
 • Autokosten kunnen volledig in kost genomen worden, geen aftrekbeperking
 • 15% Luxemburgse BTW, volledig terugvorderbaar

 Financial Renting via uw Belgische onderneming

 • Traditioneel gekende formule voor Belgische Renting
 • Tot 50% aftrekbeperking van autokosten afhankelijk van CO2 emissie
 • Slechts 50% van de Belgische 21% BTW terugvorderbaar
 • Aantrekkelijke koopoptie, zakelijk of privé

 Kortom: mogelijkheden genoeg. Kijk voor meer informatie op de website 
 www.eclr.eu of neem vrijblijvend contact met ons op.

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2