Valium online to buy
Generic Ativan images
Generic Zolpidem teva
Buy Provigil com
Buy Ativan canada online
Buy Phentermine no rx
Buy Valium 20mg
Buy roche Valium online
Buy Tramadol now
Buy Modafinil from uk
Buy diazepam south africa
Buy Ultram Tramadol online
Buy Provigil canadian pharmacy
Where to buy Ambien no prescription
Lorazepam with buspirone
Clonazepam online no prescription
Buy Tramadol er
Ativan online pharmacy
Ambien how many mg
Ambien 2mg
Buy diazepam safe
Ativan online with mastercard
Buy Soma online cod
Buy Ambien uk
Buy Ambien in la
Buy diazepam uk
Buy Soma online prescription
Buy Soma new york
Buy Soma blogs
Ambien generic doesn t work
Buy Phentermine xenical
Xanax buy online canada
Buy Clonazepam online australia
Lorazepam rx7
Buy Alprazolam online mastercard
Buy Soma from canada
Buy diazepam cheap no prescription
Ambien cr buy
Buy Xanax russia
Buy Ativan with cod
Buy Ativan mexico
Lorazepam with benzos
Can you buy Valium in uk
Buy Alprazolam Xanax online
Buy diazepam us
Buy Lorazepam from mexico
Buy Klonopin
Buy Clonazepam discount
Canada drugs buy Provigil online
Buy Alprazolam cheap online
Buy Xanax united kingdom
Buy Tramadol good
Valium buying online
Cheap Ultram 50mg
Is carisoprodol a prescription drug
Generic Ambien 10mg 30 pills
Best place buy carisoprodol
Buy Modafinil india
Buy Valium uk topix
Ambien 5mg prescription
Purchase Modafinil online
Ativan prescription narcotic
Alprazolam with lunesta
Generic Ambien pill description
Ativan prescription narcotic
Buy Lorazepam
Ativan prescription cost
Lorazepam with dementia
Buy Xanax direct
Buy Valiums with mastercard
Buy Valium medicine
Can you buy Xanax in thailand
Order carisoprodol
Generic Ambien images
Buy Ambien online canada
Provigil canada discount online
Lorazepam with paroxetine
Buy carisoprodol 350 mg
Buy Alprazolam medicine
Buy Tramadol 180
Lorazepam with bupropion
Cheap Clonazepam sale
Lorazepam withdrawal symptoms
Cheap Ativan sale
Cheap Ultram india
Buy Soma with visa
Buy Ultram 300 mg
Ativan prescription use
Generic Clonazepam orally disintegrating
2mg Xanax street value
Valium prescription price
Buy Valium trixy
Valium online uk
Carisoprodol generic name
Buy carisoprodol cheap
Buy Modafinil cheap
Prescription drugs Xanax addiction
Xanax online from us pharmacies
Generic Ativan Lorazepam 2mg
Buy Provigil eu
Xanax buying online pharmacy
Prescription Ambien online
Buy Valium fast
Buy Clonazepam online uk
Soma online with mastercard
Buy Valium philippines
Buy Ativan sale
Ativan prescription price
Ambien generic 10 mg
Buy Ativan pharmacy
Buy Lorazepam 2 5 mg
Buy Valium online canada
Order Clonazepam cheap online
Valium cheap buy uk
Valium buy online no prescription
Xanax Valium buy
Xanax buying leads
Buy Tramadol no prescription
Xanax lortab buy
Buy Adipex p 37 5
Ativan online pharmacy
Buy Ultram 50 mg online
Buy Lorazepam mexico
Canadian Ambien online
Buy Ativan now
Buy Valium for dogs
Purchase Lorazepam
Buy Soma az
Ambien online sales
Generic Ambien identifier
Buy Provigil cheap
Buy Provigil online canada
Buy Phentermine yellow
Where to purchase Somat salt
Buy Alprazolam cost
Buy Soma today
Buy Valium cebu
Purchase Valium online
Lorazepam with alcohol side effects
Buy Xanax
Order Ativan australia
Where to buy Ambien online
Purchase Ultrameal
Taking two 10mg Ambien
Xanax brand buy
Buy Lorazepam no prescription mastercard
Buy Provigil from canada pharmacy
Buy Soma without prescription
Buy Ambien sleeping pills
Order Ativan online c o d
Ambien comes in 5 mg
Buy Phentermine 2010
Buy diazepam without
Provigil with nuvigil
Ultram with pregnancy
Generic Ativan 2mg
Generic Ambien trip
Buy diazepam england
Buy Lorazepam mexico
Purchase Tramadol hcl
Generic Klonopin
Clonazepam with naproxen
Buy Xanax canada online
Buy Xanax in mexico
Buy Xanax online cheap
Buy Adipex free doctor consultation
Buy Provigil for uk
Clonazepam prescription online
Buy Soma pharmacy
Ambien prescription assistance programs
Buy Phentermine michigan
Buy diazepam 1000
Buy Tramadol philippines
Buy Ativan the uk
Buy Soma relaxant
Buy Provigil 200
Buy Klonopin online cheap
Buy Xanax and valium
Buy Klonopin online no prescription
Valium online buy ireland
Phentermine prescription uk
Ambien generic markings
Buy cheap generic Xanax online
Buy Adipex net
Buy Xanax medicine
Buy Soma topix
Generic Ativan
Valium for generalized anxiety disorder
Cheap carisoprodol with c o d
Soma online united states
Clonazepam with dxm
Buy Ativan mastercard
Buy Xanax fedex
Ambien generic dose
Xanax online no prescription overnight delivery
Generic Lorazepam price
Generic Ultram online
Is it safe to take 20mg of Ambien
Buy Phentermine black
Can you buy Valium over the counter in canada
Lorazepam online pharmacy uk
Cheap Soma medication
Buy Phentermine youtube
Can you buy Phentermine 37.5 online
Generic Ambien tablets
Purchase Zolpidem online no prescription
Buy Provigil no rx
Buy Soma double
Buy Tramadol 50 mg
2mg of Valium effect
Buy Modafinil japan
Ambien cr generic coupon
Generic Ultram cheap
Klonopin prescription assistance programs
Xanax now buy online
Lorazepam with breastfeeding
Valium online legal
Valium tab 2mg
Buy cheap Ambien cr online
Lexapro 10mg Xanax
Buy Ambien safely
Buy Modafinil prescription
Buy Xanax no rx needed
Cheap Lorazepam
Order Ultram er online
Klonopin online purchase
Buy Modafinil student room
Valium on line buy
Generic Provigil buy
Order Zolpidem without
Buying Provigil in canada prescription
Order Phentermine now
Soma online to buy
Ambien generic vs
Order Tramadol usa
Ativan online canadian
Ambien 10mg stories
Buy Clonazepam online cod
Buy Tramadol search
Generic Klonopins
Buy Ambien in mexico
Tablete Xanax 0.25 mg
Buy Tramadol hydrochloride line
Generic Zolpidem sleeping pills
Ativan online order
Buy Ultram no prescription mastercard
Valium street price 10mg
Cheap carisoprodol no prescription
Buy Lorazepam online
Ativan prescription narcotic
Buy Tramadol without rx
Buy 2mg Xanax bars online
Buy diazepam from china
Buy Phentermine online no prescription cheap
Can you buy Valium over the counter
Buying Xanax
Buy carisoprodol canada
Buy Valium cheap online
Generic Tramadol 200mg
Buy carisoprodol no prescription
Where to buy Xanax online with a mastercard
Buy Adipex in uk online
Buy Soma compound
Buy diazepam from canada
Buy Soma shampoo
Buy Ultram er online
Ambien online no prescription canada
Valium 10mg diazepam used
Xanax uk buy
Buy Klonopin online pharmacy
Tramadol online free shipping
Buy cheap carisoprodol online
Buy Modafinil europe
Buy Valium belfast
Buy Ativan no prescription needed
Buy Somatotropin

Nieuwsflash

Heet van de naald
MOGELIJKHEID PREMIEKORTINGEN VOOR VERHOOGDE VRIJSTELLINGEN BRANDVERZEKERINGEN PDF Afdrukken E-mailadres

Voor  de formule “top woning zijn volgende verhoogde vrijstellingen mogelijk  tov de basisvrijstelling

 

5 maal de wettelijke vrijstelling: 20% korting op de PREMIE globale onderschrijving brand

10 maal de wettelijk vrijstelling: 30% korting op de PREMIE globale onderschrijving brand

 

Volgende clausules zijn van toepassing

 

 

CL. 545 : VRIJSTELLING - VIJF MAAL

De vrijstelling van 123,95 EUR geïndexeerd waarin voorzien is in artikel 51 par.3 van de algemene voorwaarden wordt vermenigvuldigd met vijf, behalve voor de waarborgen diefstal, ba gebouw, verhaal van derden en de formule “commerciële onbruikbaarheid”.

CL. 546 : VRIJSTELLING - TIEN MAAL

De vrijstelling van 123,95 EUR geïndexeerd waarin voorzien is in artikel 51 par.3 van de algemene voorwaarden wordt vermenigvuldigd met tien, behalve voor de waarborgen diefstal, ba gebouw, verhaal van derden en de formule “commerciële onbruikbaarheid

 
DKV- DELA center Limburg : “WIJ KOMEN NAAR U TOE !” PDF Afdrukken E-mailadres

“ weldra kan U ons DKV-DELA promoteam 6 d/week ontmoeten op wekelijkse Limburgse markten”

 

Marktdagen worden wekelijks voorafgaand meegedeeld.

Regionaal thuisbezoek voor die regio’s is telkens s’namiddags mogelijk.

 
Beperk de premies van uw hospitalisatieverzekering
 
Actie Think Smart

 

klik hier om document in een nieuw venster te bekijken 

 
Nieuwsbrief Euromex PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
maandag, 29 november 2010 23:04
 November 2010


Waterschade

 

De overstromingen van begin november zijn erkend als ramp en komen dus in aanmerking voor schadevergoeding door het rampenfonds. Dat heeft de Ministerraad van 24 november beslist.

Wateroverlast valt sinds maart 2007 onder de brandverzekering en particulieren zijn dus automatisch verzekerd. Zij moeten zich tot hun verzekeraar wenden.

Wat te doen?
Wij adviseren om foto’s te nemen en deze met de aangifte mee te sturen aan de brandverzekeraar. Het is aan te bevelen ook facturen voor te leggen van toestellen of meubelen die stuk zijn.
De brandverzekeraar zal zo snel mogelijk een expert sturen die de schade zal opmeten. Omdat op dit moment zoveel mensen door de wateroverlast getroffen zijn, kan het een tijdje duren voor alle schade is opgemeten. Wellicht zullen een paar honderd onafhankelijke controleurs ingeschakeld worden om naast de experten van de maatschappijen vaststellingen te gaan doen. Het zal wellicht drie of vier dagen duren voor de expert langskomt.
Nadat de expert is langsgekomen, hebben de maatschappijen dertig dagen om de schade uit te betalen.

Assuralia heeft een Link|http://www.assuralia.bechecklist uitgewerkt met tips voor handelaars en particulieren die getroffen werden door de overstromingen. De lijst is een soort van leidraad voor mensen die een verzekeringsdossier willen indienen. De checklist zal verspreid worden onder de gemeenten en provincies.

Het rampenfonds komt tussen voor categorieën zoals mensen die leven van een uitkering (leefloners), landbouwers en grote bedrijven die niet onder de normale wetgeving vallen. Mensen die geen brandverzekering hebben ook al kunnen ze dat in principe betalen, kunnen geen beroep doen op het rampenfonds.

Voornaamste elementen voor het indienen van een aanvraag tot tussenkomst van het Rampenfonds zijn :

  • De schadelijder (eigenaar van de getroffen goederen) moet altijd een algemeen formulier en een bijzonder formulier in tweevoud en aangetekend verzenden naar de Provinciegouverneur – diensten rampenschade (adressen onderaan het genoemde Vademecum). Deze formulieren kan u downloaden van de website van de Civiele Veiligheid (Link|http://www.civieleveiligheid.bewww.civieleveiligheid.be) dan wel afhalen bij de gemeente- of provinciebesturen.
  • De aanvraag kan pas ingediend worden na de publicatie van de erkenning tot ramp van de gebeurtenissen. Dat moet voor deze ramp nog gebeuren. Te vroeg ingediende aanvragen zijn ongeldig. Uiterste datum voor indiening van aanvraag is de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van publicatie in het Staatsblad.
  • Bij aanvraag moet de schade volledig vermeld worden, omdat er geen tussenkomst zal zijn voor zaken die niet in de aanvraag vermeld zijn. Er moeten een aantal documenten verplicht meegestuurd worden met de aanvraag.

Ook voertuigschade komt ook in aanmerking voor vergoeding door het Rampenfonds. Hiervoor dient het “Bijzonder formulier B” in dubbel te worden ingevuld. Dit formulier is terug te vinden op de website van de Civiele Veiligheid onder Documentatie hoofding Schadevergoeding.

Na recent contact met de Federale en Provinciale diensten rampenschade blijkt dat er een onderscheid zal gemaakt worden tussen voertuigen die zich in een garage , woning of garagebox bevinden en deze die zich op straat of een openbare parking bevinden.

Voor voertuigen in garages wordt geen vergoeding voorzien omdat het voertuig als inboedel kan verzekerd worden via de brandverzekeraar. Deze tussenkomst blijft geweigerd ook als de brandverzekeraar hiervoor niet tussenkomt. Voertuigen op de openbare weg komen wel in aanmerking voor vergoeding, ook na tussenkomst van de omniumverzekering. In dit laatste geval wordt ¾ van het door de verzekering uitbetaalde bedrag in mindering gebracht.

De exacte uitkeringen zijn begrensd en afhankelijk van het aantal voertuigen van een gezin en de PK van de voertuigen. Er wordt altijd een vrijstelling van 250 € afgehouden.

Wilt u het allemaal in detail nalezen, kan dit in het Link|http://www.civieleveiligheid.be‘Vademecum van de Directie Rampenschade – editie september 2010’. Deze is terug te vinden op bovenvermelde website van de Civiele Veiligheid onder de hoofding Schadevergoeding.

Wenst u aanvullende informatie, dan kan u terecht bij de verschillende provinciale diensten rampenschade, gegevens die u terugvindt onderaan het vademecum, of bij Euromex.

In de Basics Car Plus er is tussenkomst bij schade door overstromingen. U kan dus bij ons terecht als er zich problemen voordoen bij de afhandeling door de brandverzekeraar of voor het samenstellen van het dossier bij het rampenfonds.Nieuwe Europese kentekenplaat

 

De verspreiding in ons land van de nieuwe Europese nummerplaat voor voertuigen startte op 16 november.

De nieuwe Europese nummerplaat telt vooraan een cijfer en een streepje meer. In totaal staan er dus zeven tekens op. België is het laatste EU-lid dat overschakelt op het Europese formaat.

Nieuwe plaat, nieuwe principes

  • de kentekenplaat kan niet langer worden afgehaald aan de loketten;
  • de kentekenplaat kost 20 € en wordt door bpost thuisbezorgd;
  • een gepersonaliseerde kentekenplaat kost 1000 €.

Een honderdtal lettercombinaties, die verwijzen naar politiek, godsdienst, bedrijven en seks, of die beledigend klinken, kunnen wel niet aangevraagd.

U krijgt een nieuwe plaat wanneer u een nieuw voertuig in het verkeer brengt.

Als u uw nieuwe Europese plaat ontvangt, bent u verplicht om de oude Belgische plaat terug te sturen naar de DIV, anders zullen zich administratieve problemen voordoen zoals het verder lopen van de verkeersbelasting. Bij de nieuwe plaat zal een barcodesticker meegestuurd worden. Deze moet op de oude plaat gekleefd worden en kan gratis via de post aan DIV terug bezorgd worden.

De invoering van de nieuwe plaat zal voor u als makelaar betekenen dat er extra onderhoudswerk op u af komt. Bij verandering van voertuig wordt er immers een nieuwe plaat toegekend en moet de oude worden ingeleverd. De polissen moeten dan altijd aangepast worden en het nieuwe plaatnummer doorgegeven.

Wij beseffen ten volle dat de wijzigingen niet altijd onmiddellijk zullen kunnen doorgegeven of geregistreerd worden.

Wees gerust: U kan er van op aan dat bij aangifte van schadegevallen met deze omstandigheid wordt rekening gehouden en er dekking wordt verleend voor vervangende voertuigen met een gewijzigd plaatnummer. Dat bent u van ons gewoon en blijft ook het volste recht van u en uw klanten.

Belang van het correct invullen van het aanrijdingsformulier

 

Het aanrijdingsformulier vormt de basis voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van een ongeval, zowel tussen verzekeraars als voor de rechtbank. Het is daarom heel belangrijk het formulier correct in te vullen.

Zo kregen wij aangifte van een verkeersongeval waarin op het aanrijdingsformulier door de tegenpartij kruisje 1 “stond geparkeerd/stond stil” aanvinkte. Onze klant kruiste alle rubrieken aan. Geen van beide partijen noteerde opmerkingen in vak 14. Op de gezamenlijke schets staat het voertuig van tegenpartij loodrecht halverwege de rijbaan opgetekend, terwijl klant deze rijbaan volgt van rechts naar links.

Wij argumenteren ten opzichte van de tegenmaatschappij op basis van de gemeenschappelijke schets en de schadelokalisatie aan de beide voertuigen.

Tegenpartij blijft betwisten en wij gaan over tot dagvaarding.

De rechtbank stelt dat onze klant door alle rubrieken aan te kruisen van het aanrijdingsformulier een parodie heeft gemaakt. Enkel de schets heeft objectieve waarde maar geeft geen uitsluitsel over hoe de schade precies is ontstaan. Onze vordering wordt afgewezen.

Om uw klanten preventief bij te staan en problemen door foutief ingevulde aanrijdingsformulieren te vermijden, kan u onze folder “Tips bij schade of geschil” downloaden via onze website Link|http://www.euromex.bewww.euromex.be onder de rubriek Formulieren – Folders. 
Laatst aangepast op maandag, 29 november 2010 23:10
 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2